ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Kategoria:

Uczniowie Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego w Strzegomiu

wyruszają w podróż po doświadczenie zawodowe do Irlandii i Niemiec

 

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół w Strzegomiu otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu mobilności Leonardo da Vinci. 29 uczniów Technikum Ekonomicznego i Technikum Informatycznego odbędzie praktykę zawodową za granicą, realizując projekt „Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki jako element przygotowania do kariery zawodowej”.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów naszej szkoły na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie, poznawanie środowiska pracy za granicą, kształtowanie umiejętności językowych i interpersonalnych, poznawanie kultury i tradycji regionu, zachęcanie do otwartości i współpracy, a co za tym idzie ułatwienie dalszego rozwoju osobistego uczestników.


Uczniowie o profilu technik informatyk będą odbywali praktyki zawodowe przez 4 tygodnie, a uczniowie o profilu technik ekonomista przez 3 tygodnie w organizacjach i przedsiębiorstwach w Berlinie i Cork.

 

Program praktyk zakłada pracę uczniów 7h dziennie przez okres stażu, natomiast w weekendy przeprowadzone zostaną zajęcia kulturowe – zwiedzanie miast, wizyty w muzeach, inne atrakcje lokalne.

 

Staż uczniów został poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Szkolenie to zapewniło uczestnikom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w obcym kraju oraz wzbogacił język angielski i niemiecki o słownictwo z zakresu języka zawodowego.

 

Po zakończeniu stażu uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zagranicznego i nabyte umiejętności praktyczne, tzw. Europass - Mobilność.

 

Grupa młodzieży wyjeżdżająca do Irlandii pozostanie pod opieką mgr Haliny Fitas, natomiast w Berlinie opiekę nad uczniami sprawować będzie mgr Paweł Durlik.

 

 

1. Staże w irlandzkich firmach

 

 

2. Odkrywamy zieloną wyspę

 

>