ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 930

Nauczycielka języka niemieckiego Laura Rychlik uczestniczyła w kursie metodyczno – językowym w ramach projektu Erasmus +, zorganizowanym przez „Institut für Sprache, Kommunikation & Kultur Horizonte” w Regensburgu.

W trakcie trwania kursu w raz z nauczycielami z różnych krajów europejskich poznawała ciekawe rozwiązania metodyczne, przedstawiane w formie warsztatów przez doświadczonych nauczycieli oraz formy i metody pracy z uczniami stosowane w bawarskich szkołach różnego typu.

Program kursu wzbogacono zajęciami z neurodydaktyki, muzyki, współczesnej literatury niemieckiej, wykładami z historii Niemiec. Uczestnikom przybliżono zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa w Niemczech, a szczególnie w Bawarii. Zajęcia dla nauczycieli prowadzone były przez wysoko wykwalifikowanych lektorów, specjalizujących się w nauczaniu języka niemieckiego.

Szkoła wypracowała własne, dynamiczne metody nauczania bazujące na metodach komunikacyjnych. Uczestnicy doskonali warsztat pracy nauczycielskiej, dyskutując na różne tematy w miłej i przyjaznej atmosferze.

Ponadto nauczyciele uczestniczyli w obserwacji zajęć w szkołach oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami tych szkół.

Organizowany przez szkołę program pozalekcyjny miał na celu ukazanie uczestnikom współczesnych Niemiec, stylu życia mieszkańców i dorobku kulturowego państwa. Program dodatkowo obejmował zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych zakątków Regensburga.

Kategoria: