ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 793

 

 

„SHAPE OUR FUTURE – UKSZTAŁTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Projekt „Shape Our Future – Ukształtuj swoją przyszłość” o nr: 2016-1-PL01-KA102-024068, realizowany jest w Zespole Szkół w Strzegomiu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Erasmus+.

 

Czas realizacji projektu: od  1 września 2016 do 30 czerwca  2018

 

Całkowity budżet projektu: 132 006 euro

 

Cel projektu: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej

 

Zasady realizacji: Projekt będzie realizowany na zasadach określonych dla Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

 

Koordynowanie projektu: Halina Fitas, Laura Rychlik

 

Grupa docelowa projektu: uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego, Technikum Górnictwa Odkrywkowego, Technikum Informatycznego, zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

 

Projekt przewiduje wyjazd 60 uczniów klas trzecich technikum w dwóch turach w celu odbycia praktyk zawodowych. Czas pobytu uczniów za granicą wynosi 21 dni łącznie z podróżą. Wyjazdy na praktyki zawodowe poprzedzone będą przygotowaniem pedagogicznym i językowo-kulturowym. Główne działania projektu tzn. mobilności uczestników zaplanowano tak, aby były zgodne z harmonogramem praktyk w Zespole Szkół w Strzegomiu.

 

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny, w całości finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Erasmus+.

 

 

Kategoria: