ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 739

 

Projekt „On the Way to the Future – W drodze do przyszłości”o numerze:

POWERVET  nr 2018-1-PL01-KA102-048368, realizowany jest w Zespole Szkół w Strzegomiu w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czas realizacji projektu: od  1 września 2018 do 31 sierpnia  2020

 

Całkowity budżet projektu: 615 730,41 PLN

 

Główny cel projektu: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej

 

Koordynowanie projektu: Halina Fitas, Laura Rychlik

 

Grupa docelowa projektu:

uczniowie klasy III Technikum Handlowego, Technikum Informatycznego.

 

Projekt przewiduje wyjazd 60 uczniów klas trzecich technikum w dwóch turach w celu odbycia praktyk zawodowych.

Czas pobytu uczniów za granicą wynosi 21 dni łącznie z podróżą.

Wyjazdy na praktyki zawodowe poprzedzone będą przygotowaniem pedagogicznym i językowo-kulturowym.

Główne działania projektu tzn. mobilności uczestników zaplanowano tak, aby były zgodne z harmonogramem praktyk w Zespole Szkół w Strzegomiu.

 

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategoria: