ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 1610

Spis treści

Po ukończonym stażu uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie mobilności oraz listy referencyjne.

Po potwierdzeniu przez Krajowe Biuro Europass otrzymają również dokument Europass -Mobilność, który zawiera opis i potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności nabytych przez uczestników projektu podczas stażu.

Nabyta wiedza, umiejętności, kompetencje przyczynią się do rozwoju ducha przedsiębiorczości wśród uczniów, ukierunkują ich na dalszy rozwój.

Pomogą w planowaniu ścieżki kariery zawodowej i podniosą kwalifikacje zawodowe, co w przyszłości zwiększy ich mobilność i szanse na uczestniczenie w krajowym i europejskim rynku pracy oraz zapobiegnie wypadnięciu z systemu edukacji i ich marginalizacji  społecznej. 

 

              

 

Kategoria: