ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 1015


 

 

 

 

 

PRAKTYKA ZAWODOWA PONAD GRANICAMI - opis projektu

 PRAKTYKA ZAWODOWA PONAD GRANICAMI - KLUCZEM DO SUKCESU NA RYNKU PRACY- to tytuł projektu, który uwzględnia potrzeby zmieniającego się rynku pracy w kontekście przygotowania młodego człowieka do roli uczestnika współczesnej gospodarki rynkowej.

Zaspokaja potrzeby stażystów wynikające z braku kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i braku znajomości mechanizmów obowiązujących na rynku pracy.

 

Projekt mobilności trwa 24 miesiące i polega na zorganizowaniu 3-tygodniowych praktyk  zawodowych  dla 60 uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu z podziałem na cztery tury dla 15-osobowych grup uczniów klas trzecich Technikum Ekonomicznego, Informatycznego i Górnictwa Odkrywkowego w terminach-III/IV 2015 i III/IV 2016.

 

16 uczniów  Technikum Ekonomicznego i 14 uczniów Technikum Informatycznego odbędzie praktykę zawodową w londyńskich firmach branży  ekonomicznej i informatycznej. Partnerem projektu jest instytucja ADC College z Londynu.

 

30 uczniów Technikum Górnictwa Odkrywkowego wyjedzie do kopalni odkrywkowych w Niemczech. Partnerem projektu jest instytucja  Förderverein Steinmetzhandwerk w Demitz-Thumitz. W projekcie biorą udział uczniowie wszystkich nauczanych przez nas profili zawodowych.

 

 

 

PARTNERZY PROJEKTU

 

 

FÖRDERVEREIN FÜR STEINMETZHANDWERK UND BILDHAUEREI 

 

 

FFSuB jest niemiecką instytucją, która wspiera kształcenie zawodowe związane z wydobyciem i obróbką kamienia naturalnego.

Jako instytucja zrzeszona przy saksońskim Geokompetenzzentrum bierze udział w wielu projektach europejskich, które promują kamień naturalny, jako naturalny surowiec budowlany i architektoniczny.

W związku z tym powstała potrzeba kształcenia polskich techników górnictwa odkrywkowego w przygranicznym Demitz - Thumitz, które dysponuje profesjonalnym miejscem odbywania praktyk zawodowych.

Uczniowie biorący udział w niemieckich praktykach zdobywają nie tylko nowe umiejętności zawodowe, ale też po ukończeniu szkoły mają potencjalną możliwość podjęcia pracy na terenie Niemiec. Förderverein, jako instytucja przyjmująca starannie dobiera swoich partnerów projektowych.

 

Uczniowie na praktykach muszą wykazać się nie tylko dobrą znajomością języka niemieckiego, ale też znaczną wiedzą teoretyczną i dużymi predyspozycjami interpersonalnymi. Dlatego też pobyt na praktykach w Niemczech jest nie tylko potwierdzeniem wysokich umiejętności, dyscypliny i wiedzy uczestnika, ale też szczególnym wyróżnieniem dla ucznia naszej szkoły. 

 

 

ADC College - partner projektu w Wielkiej Brytanii

 

 

ADC College jest organizacją, działającą z sukcesem w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego oraz posiadającą duże doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt.

Instytucja realizuje różnorodne projekty umożliwiające wymianę szkoleniową w celu promowania partnerstwa między firmami i szkołami w dziedzinie zawodowej, mobilność kadry kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wszystkie programy są stale weryfikowane i ulepszane w celu zapewnienia uczestnikom stażów nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie europejskim.  

ADC College przeprowadza liczne staże, a rozległe kontakty gwarantują przyjeżdżającym na praktyki osobom miejsca w niemal każdym sektorze prywatnych przedsiębiorstw, w szkołach i uczelniach.

Obecnie współpracuje ze 130 szkołami średnimi w 14 krajach europejskich.

Kategoria: