ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Kategoria:

Po ukończonym stażu uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie mobilności.

 

Po potwierdzeniu przez Krajowe Biuro Europass otrzymają również dokument Europass -Mobilność, który zawiera opis i potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności nabytych przez uczestników projektu podczas stażu.

 

Zdobyte certyfikaty pomogą uczniom naszej szkoły w planowaniu ścieżki kariery zawodowej i podniosą ich kwalifikacje zawodowe, co w przyszłości zwiększy ich mobilność i szanse na uczestniczenie w krajowym i europejskim rynku pracy oraz zapobiegnie wypadnięciu z systemu edukacji i ich marginalizacji  społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria:

Uczestnicy projektu, odbywający staże zagraniczne w Dublinie zakwaterowani są u rodzin goszczących, u których mają zapewnione wyżywienie i opiekę.

Uczniowie mieszkają w pokojach dwuosobowych i mogą korzystać z infrastruktury mieszkania.

Spożywają wspólnie z członkami rodziny posiłki, prowadząc rozmowy, rozwijają swoje kompetencje językowe.

Kategoria:

Uczniowie Technikum Informatycznego nabywają umiejętności dotyczące:

 


* obsługi i konserwacji sprzętu komputerowego


* serwisowania komputerów


* programowania baz danych oraz projektowania stron internetowych


* budowania sieci komputerowych


* programowania serwerów