ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 860

ON THE WAY TO THE FUTURE -

Przygodę czas zacząć!

Przed wyjazdem na staż zagraniczny młodzież z klasy III Technikum Informatycznego, zakwalifikowana na wyjazd oraz kandydaci z listy rezerwowej, uczestniczyli w zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych, przygotowujących ich do odbycia praktyki zawodowej w Dublinie.

Dzięki tym zajęciom kandydaci na wyjazd otrzymali bagaż informacji o Irlandczykach i ich kulturze, stali się bardziej otwarci na multikulturowość Dublina oraz lepiej radzili sobie z wieloma codziennymi problemami.
 
Staż z dala od bliskich to prawdziwa lekcja samodzielności, dlatego ważne było dla przyszłego stażysty nauczyć się odpowiedzialności za samego siebie. Na zajęciach warsztatowych uczestnikom projektu stworzono sytuacje do budowania właściwych relacji w grupie.
 
Wspólnie odkrywaliśmy tajemnice Dublina i Irlandii, uczyliśmy się, ale i poszukiwaliśmy rozwiązań, samodzielnie przygotowywaliśmy broszury, prezentacje i plansze.
 
Wypełnialismy ankiety ewaluacyjne. W ten sposób dzieliliśmy się naszą wiedzą z kolegami ze szkoły, a sami utrwalaliśmy i poszerzaliśmy zdobyte informacje.

 
Ponadto każdy uczestnik rozwiązywał test sprawdzający poziom znajomości z języka angielskiego w formie papierowej i w formie on-line - Cambridge Placement Test, przygotowywał swoje CV w języku angielskim, wypełniał ankiety dotyczące stanu zdrowia i swoich oczekiwań zawodowych.
 
Opisywaliśmy również swoje zainteresowania zawodowe i preferencje, które zostały przesłane do partnera naszego projektu oraz do pracodawców.
 
Dzięki temu wszystkie miejsca praktyk zostały dobrane nie tylko pod względem wymagań kształcenia zawodowego, ale także naszych zainteresowań i możliwości językowych.
 
 
                                                 
                   
 
 
                          
                                      Brak dostępnego opisu zdjęcia.
                                Obraz może zawierać: ludzie uprawiający sporty
          Obraz może zawierać: tekst
 
      
  Brak dostępnego opisu zdjęcia.   Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
                           
                             Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
                     
 
                       
                       Brak dostępnego opisu zdjęcia.
                       Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kategoria: