ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 564

 

Po ukończonym stażu uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie mobilności.

Po potwierdzeniu przez Krajowe Biuro Europass otrzymają również dokument Europass -Mobilność, który zawiera opis i potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności nabytych przez uczestników projektu podczas stażu.

Zdobyte certyfikaty pomogą uczniom naszej szkoły w planowaniu ścieżki kariery zawodowej i podniosą ich kwalifikacje zawodowe, co w przyszłości zwiększy ich mobilność i szanse na uczestniczenie w krajowym i europejskim rynku pracy oraz zapobiegnie wypadnięciu z systemu edukacji i ich marginalizacji  społecznej. 

 

 

 

 

Kategoria: