ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 800

Dzięki organizacji trzytygodniowego stażu przez instytucję partnerską Gemeinnütziger Förderverein des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks e.V. uczniowie Technikum Górnictwa Odkrywkowego zdobywali praktyczne umiejętności pracy z kamieniem naturalnym.

Młodzież  uczestniczyła w niemieckojęzycznych wykładach i zajęciach praktycznych dotyczących geologii, mineraologii czy też planowania ruchu na kopalni odkrywkowej.

Ponadto uczniowie strzegomskiego technikum mieli okazję przekonać się jak trudną, ale zarazem wdzięczną pracą jest sztuka rękodzieła.

Oprócz innych zajęć młodzi technicy nabyli umiejętności ręcznej obróbki piaskowca i granitu, co jest bardzo wysoce cenione w artystycznym aspekcie branży kamieniarskiej.

Z surowej płyty uczniowie pod okiem mistrza kamieniarstwa – pan Markusa Mickanna, wykonali  własnoręcznie poidełka dla ptaków i niewielkie rzeźby w kształcie serduszek. Surowy bloczek piaskowca był natomiast materiałem wyjściowym do wykonania powierzchni boniowanej z elementami pisma w kamieniu. Integralną częścią praktyk było też prowadzenie prac w kopalniach odkrywkowych.

Tu – pod opieką pani Laury Rychlik i pana Thomasa Glaesera uczniowie przekonali się jak wygląda praca w kopalni granitu w Demitz Thumitz oraz na kamieniołomie piaskowca w Lohmen. Sporym wyzwaniem było własnoręczne szpaltowanie bloku granitowego za pomocą klinów i wiertarek, co jednak okazało się bardzo atrakcyjnym zajęciem.

 

Mała niemiecka miejscowość Demitz – Thumitz przyjęła naszych praktykantów bardzo serdecznie. Praktyki polskich uczniów były niecodziennym wydarzeniem, które opisywała saksońska prasa: „Oberlausitzer Kurier” , do którego wywiadu udzieliła opiekunka niemieckiej części projektu pani Laura Rychlik.

Burmistrz Demitz-Thumitz – pani Gisela Pallas przekazała uczestnikom projektu pamiątkowe książki dotyczące miasta oraz jego okolic.

Praktyki wysoko oceniła też dyrekcja Zespołu Szkół  - panowie Robert Wójtowicz oraz Roman Ehlert, którzy wraz z przedstawicielem Klastra Kamieniarskiego panem Jackiem Majorem przybyli na jednodniową wizytę monitorującą. Panowie nie mogli uwierzyć, że w tak krótkim czasie młodzież nabyła tak wiele umiejętności i wykonała tak precyzyjne prace, wykazując się niespotykanym talentem, instynktem i wyobraźnią.

Wszyscy uczestnicy projektu byli zachwyceni wyjazdem. Mówią, że praktyka zagraniczna, to niepowtarzalne doświadczenie niosące ze sobą nowe umiejętności, kształtujące światopogląd, otwierające nowe możliwości i dające wiele wiary w siebie. Trochę więc żal było wracać do domu – ale, cóż… w przyszłym roku czeka kolejnych uczniów drugi etap praktyk i nowe wrażenia.

 

W trakcie odbywania stażu zagranicznego uczniowie Technikum Górnictwa Odkrywkowego nabędą umiejętności związane z:


* planowaniem stanowisk pracy w kopalni odkrywkowej
* obowiązkami pracowniczymi na poszczególnych stanowiskach w kopalni odkrywkowej
* bezpieczeństwem i higieną pracy na kamieniołomach
* doborem sprzętu wydobywczego i transportowego do uzyskanego produktu
* obiegiem dokumentacji służbowej w kopalni odkrywkowej
* porównaniem sposobów ręcznej obróbki kamieni miękkich i twardych
* wykonaniem własnoręcznej pracy w bloczku piaskowca
Ponadto wszyscy beneficjenci:
* rozwiną znajomość języka branżowego ( niemieckiego i angielskiego)
* rozwiną zdolności interpersonalne
* nauczą się funkcjonowania w zagranicznej grupie rówieśniczej, z uwzględnieniem wartości takich jak tolerancja, gotowość do niesienia pomocy, współdziałanie;
* poznają miejsca związane z kulturą i historią kraju, na terenie którego przebywają
* dokonają samooceny w trakcie spotkań z koordynatorami projektu

 

OPIEKUNOWIE NASZYCH PRAKTYKANTÓW ZE STRONY NIEMIECKIEGO PARTNERA

 

Pani Hilke Domsch - kierownik biura Związku Wspierania Rzemiosła Kamieniarskiego; koordynator projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Strzegomiu w partnerstwie z Foerderverein fuer Steinetzhandwerk und Bildhauerei;

Pan Markus Mikam - mistrz rzemiosła kamieniarskiego, mentor do spraw szkolenia praktycznego ze strony Niemiec;

Pan Andreas Glaeser - właściciel oraz menadżer kopalni odkrywkowej w Demitz-Thumitz - odpowiedzialny za szkolenie w zakresie prowadzenia i zarządzania kopalnią odkrywkową złóż granitu;

Pan Uwe Jahr - właściciel oraz menadżer kamieniołomu - odpowiedzialny za szkolenie w zakresie prac związanych z wydobyciem i obróbką piaskowca;

Pani Susan Haerting - opiekun projektu ze strony Niemiec, kierownik biura szkoły kamieniarskiej oraz akademika w Demitz-Thumitz. 

 

 

 

 

Kategoria: