ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 1046


 

 

Kadra zarządzająca i nauczyciele Zespołu Szkół w Strzegomiu odbędą mobilności zagraniczne do Austrii i Irlandii.

Kierując się założeniem, że celem każdej placówki edukacyjnej jest dbanie o coraz lepszy rozwój jej uczniów i kadry edukacji szkolnej, nauczycielki Zespołu Szkół w Strzegomiu Halina Fitas i Laura Rychlik opracowały dwa projekty, realizowane z funduszy unijnych w ramach programów ERASMUS+ i PO WER.

 

Celem nadrzędnym projektów jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, poszerzenie wiedzy na temat innowacyjnych metod kształcenia w edukacji zawodowej, podnoszenie kompetencji komunikowania się w języku angielskim kadry edukacyjnej i uczniów, unowocześnianie systemu edukacji oraz dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy.


Miło nam poinformować, iż oba projekty zostały pozytywnie zaakceptowane przez FRSE w Warszawie i szkoła otrzymała dofinansowanie na ich realizację w wysokości 132 006,00 euro (60 staży zagranicznych dla uczniów klas trzecich technikum) oraz 25 828,00 euro (10 mobilności kadry edukacyjnej). Pragniemy nadmienić, iż szkoła w latach 2013-2016 zrealizowała już 90 mobilności zagranicznych uczniów do Austrii i Irlandii.

Dla naszej instytucji, realizującej projekty międzynarodowe jest niezwykle ważne, aby również nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z metodami nauczania stosowanymi w innych krajach, ponieważ wiedza zdobyta w trakcie pobytu za granicą wyposaża pedagogów w lepsze narzędzia pracy i podnosi jakość oferty szkoły.

 

Kadra edukacyjna Zespołu Szkół to otwarci na nowinki pedagodzy, potrafiący z sukcesem wprowadzać innowacje pedagogiczne, które przyczyniają się do postępów edukacyjnych uczniów.

Nauczyciele chętnie podnoszą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zagranicznych, co przekłada się na europejski wymiar kształcenia młodzieży.

Kadra kształcąca młodzież w zawodzie informatyk odbyła już staże w zakresie nowych technologii w Hiszpanii, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych w Berlinie i Wiedniu oraz nauczyciele języka niemieckiego w Regensburgu.

 

W podróż po doświadczenie do Wiednia wyruszyły w październiku 2016 r. dwie germanistki Halina Fitas i Laura Rychlik w ramach dofinansowanego projektu „Profesjonalny europejski nauczyciel – profesjonalny absolwent Zespołu Szkół w Strzegomiu”.


W trakcie dwóch tygodni kursu metodycznego z języka niemieckiego uczestniczkom stworzono możliwość poznania najnowszych osiągnięć w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, odświeżenia umiejętności językowych, a także  porównania systemów nauczania, warunków pracy nauczycieli i funkcjonowanie podobnych placówek w innych krajach.

Szkolenie miało charakter międzynarodowy -  pozwoliło to na nawiązanie międzynarodowych znajomości, co być może w przyszłości przyczyni się do jeszcze intensywniejszej współpracy i międzyszkolnej wymiany uczniów.

 

W lipcu 2017 r. kadra zarządzająca, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz koordynatorki projektu wyjadą na kurs języka angielskiego do Dublina, natomiast nauczycielka języka angielskiego podniesie swoje kompetencje zawodowe na kursie metodycznym.

 

 

Austria

 

 

 

 

Irlandia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: