ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 793

ADC COLLEGE - DUBLIN

 

 

ADC College jest organizacją, działającą z sukcesem w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego oraz posiadającą duże doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt. Instytucja realizuje różnorodne projekty umożliwiające wymianę szkoleniową w celu promowania partnerstwa między firmami i szkołami w dziedzinie zawodowej, mobilność kadry kształcenia i szkolenia zawodowego. Wszystkie programy są stale weryfikowane i ulepszane w celu zapewnienia uczestnikom stażów nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie europejskim.  

ADC College przeprowadza liczne staże, a rozległe kontakty gwarantują przyjeżdżającym na praktyki osobom miejsca w niemal każdym sektorze prywatnych przedsiębiorstw, w szkołach i uczelniach. Obecnie współpracuje ze 130 szkołami średnimi w 14 krajach europejskich.

Staże naszych uczniów w irlandzkich przedsiębiorstwach są bardzo ważnym elementem, podnoszącym jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Strzegomiu. W latach 2014-2018 instytucja partnerska zorganizowała praktyki zawodowe w Londynie dla 60 uczniów naszej szkoły o profilu ekonomicznym i informatycznym w ramach projektów Zespołu Szkół w Strzegomiu " Praktyka ponad granicami - kluczem do sukcesu na rynku pracy -2014-2016"oraz "Ukształtuj swoja przyszłość -2016-2018"

ADC College Londyn/Dublin zapewnia uczestnikom projektu miejsca stażu i program praktyki oraz miejsce zakwaterowania zgodnie z preferencjami i poziomem językowym uczniów. Mentorzy systematycznie monitorują postępy stażystów, weryfikują potrzeby i udzielają wsparcia organizacyjnego.

Na uznanie zasługuje również organizacja kursu języka angielskiego branżowego, prowadzonego przez lektorów i mentorów ADC College. Fakt ten w  znacznym stopniu ułatwił realizację programu praktyk przez naszych uczestników projektu.
Country Manager wykazał się dużym profesjonalizmem w kontaktach z koordynatorem w/w projektu, opiekunem stażystów i uczestnikami mobilności.  

W ocenie uczniów i opiekuna stażystów w Londynie  wybór ADC College jako partnera obecnego i przyszłych projektów to gwarancja nabycia właściwych kompetencji zawodowych oraz klucz do ukształtowania europejskiej postawy absolwenta Zespołu Szkół w Strzegomiu. Rzetelność, otwartość to cechy, które charakteryzują zwięźle pracowników instytucji partnerskiej.  W przyszłości planujemy realizację projektów również z ADC College.

Kategoria: