ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 852

ADC COLLEGE - Londyn

ADC College jest organizacją, działającą z sukcesem w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego oraz posiadającą duże doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt. Instytucja realizuje różnorodne projekty umożliwiające wymianę szkoleniową w celu promowania partnerstwa między firmami i szkołami w dziedzinie zawodowej, mobilność kadry kształcenia i szkolenia zawodowego. Wszystkie programy są stale weryfikowane i ulepszane w celu zapewnienia uczestnikom stażów nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie europejskim.  

ADC College przeprowadza liczne staże, a rozległe kontakty gwarantują przyjeżdżającym na praktyki osobom miejsca w niemal każdym sektorze prywatnych przedsiębiorstw, w szkołach i uczelniach. Obecnie współpracuje ze 130 szkołami średnimi w 14 krajach europejskich.

Staże naszych uczniów w londyńskich przedsiębiorstwach są bardzo ważnym elementem, podnoszącym jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Strzegomiu. W marcu 2015 instytucja partnerska zorganizowała praktyki zawodowe dla 15 uczniów naszej szkoły o profilu ekonomicznym i informatycznym w ramach projektu Zespołu Szkół w Strzegomiu " Praktyka ponad granicami - kluczem do sukcesu na rynku pracy 2014-2016".
Również w kwietniu 2016 ADC College przygotuje staże  w  londyńskich przedsiębiorstwach dla kolejnej 15-osobowej grupy młodzieży.

ADC College zapewnia uczestnikom projektu miejsca stażu i program praktyki oraz miejsce zakwaterowania zgodnie z preferencjami i poziomem językowym uczniów. Mentorzy systematycznie monitorują postępy stażystów, weryfikują potrzeby i udzielają wsparcia organizacyjnego.

Na uznanie zasługuje również organizacja kursu języka angielskiego branżowego, prowadzonego przez lektorów i mentorów ADC College. Fakt ten w  znacznym stopniu ułatwił realizację programu praktyk przez naszych uczestników w pierwszym roku projektu.
Country Manager pan Mateusz Mical wykazał się dużym profesjonalizmem w kontaktach z koordynatorem w/w projektu, opiekunem stażystów i uczestnikami mobilności.  

W ocenie uczniów i opiekuna stażystów w Londynie  wybór ADC College jako partnera obecnego i przyszłych projektów to gwarancja nabycia właściwych kompetencji zawodowych oraz klucz do ukształtowania europejskiej postawy absolwenta Zespołu Szkół w Strzegomiu. Rzetelność, otwartość to cechy, które charakteryzują zwięźle pracowników instytucji partnerskiej.  W przyszłości planujemy realizację projektów również z ADC College.

 

STEINMETZSCHULE  - Demitz - Thumitz

Instytucja ściśle współpracuje z Saksońską Szkołą Kamieniarstwa i Konserwacji Zabytków, która jest najstarszą szkołą kamieniarską w Niemczech, posiada wieloletnią tradycję i cieszy się dużą renomą. Nasz partner organizuje wiele bloków  szkoleniowych, celem poszerzenia wiedzy i umiejętności prowadzenia prac kamieniarskich oraz prac związanych z planowaniem i procesami wydobycia kamienia naturalnego, jego przeznaczenia oraz właściwości. Gemeinnuetziger Foerderverein des Steinmetz-und Bildhauerhandwerks  prowadzi wiele projektów, które mają strategiczne znaczenie w rozwoju gospodarczych relacji z Polską. Organizacja wspiera polskie szkoły, związane z branżą kamieniarską, budowlaną i górniczą, bierze udział w konferencjach oraz wspólnych seminariach i wykładach dotyczących pracy z kamieniem naturalnym, wspiera również mobilność młodzieży oraz przedstawicieli branży kamieniarskiej, która ma służyć wymianie doświadczeń.

Nasz partner może poszczycić się realizacją licznych projektów z Polską - chociażby "Drogi do szkła i granitu" zrealizowanego w ramach projektu PKOL Sachsen - Polen.
Nasza współpraca z naszym niemieckim partnerem jest bardzo ważnym elementem, który przyczynił się do poprawy jakości kształcenia w naszej szkole. Z sukcesem przeprowadziliśmy już pierwszą fazę projektu Zespołu Szkół w Strzegomiu " Praktyka ponad granicami - kluczem do sukcesu na rynku pracy 2014-2016",  w ramach którego 15 uczniów naszej szkoły odbyło praktyki zagraniczne w Demitz-Thumitz. Niemiecki partner może być przykładem rzetelności, otwartości i wymiany dobrych praktyk, o czym świadczy duża satysfakcja z pobytu w Niemczech zarówno uczestników praktyk, polskiego opiekuna, oraz dyrektora, wicedyrektora Zespołu Szkół w Strzegomiu i prezesa Fundacji Bazalt ze Strzegomia, którzy odbyli wizytę monitorującą przebieg praktyk w Demitz-Thumitz.

Gemeinnuetziger Foerderverein zapewnił nam doskonale przygotowane warunki praktyk, materiały i narzędzia do wykonania prac kamieniarskich, godziny praktyk w kopalni odkrywkowej granitu i piaskowca; ponadto zapewnił młodzieży komfortowe miejsca noclegowe (2 i 3 - osobowe pokoje z łazienką) w internacie szkoły, w którym również znajdowała się stołówka, gdzie przygotowywano posiłki, niejednokrotnie na zamówienie naszych uczniów. Instytucja zapewniła bogaty program kulturalny, integracyjny oraz rozrywkowy. Pozostawiła do dyspozycji naszych praktykantów w pełni wyposażoną halę sportową, udostępniła miejsce na grilla oraz zapewniła nadzór niemieckich opiekunów podczas wycieczek.
Uczestnicy na bieżąco spotykali się z mentorami, opiekunem praktyk ze strony niemieckiej, co pozwoliło na bieżąco weryfikować ich potrzeby, przeprowadzać systematyczną ewaluację i natychmiast reagować na zgłaszane przez uczestników kwestie i propozycje.

Zespół Szkół w Strzegomiu planuje w miarę możliwości kontynuować współpracę z niemiecką organizacją przez wiele lat i wspólnie szukać i wdrażać nowe, ulepszone metody kształcenia młodzieży.

Kategoria: